Tarefas

Para aprendermos moito sobre as obras de Roberto Vidal Bolaño imos ter que encher os cadros desta táboa, incluíndo os datos que faltan.

Terás que poñer o ano da obra, se é unha adaptación terás que poñer quen é o autor da obra orixinal, terás que escribir que compañía foi a que estreou a obra, e, no caso de ter algún premio, que premio obtivo.

Imprime o documento e cun lapis enche os datos que falten.

Para buscar a información  acude á páxina de recursos.