1.- Colorea as partes 2.- Escribe o nome do sinalado
3.- Sopa de letras 4.- Relaciona
5.- O camiño do osíxeno 6.- O nariz e a boca
7.- Enfermidades 8.- Preguntas e respostas
9.- Resumindo 10.- Bronquio se escribe con BR
11.- 17 inspiracións por minuto