1.- ¿ Que parte é? 2.- Atopa na sopa
3.- Escribe o nome de cada parte 4.- Encrucillado dixestivo
5.- Fai o esquema 6.- ¿ Onde están ?
7.- Escolle 8.- ¿ Que fan?
9.- Tipos de dentes 10.- Colorea os dentes
11.- En galego e en castelán 12.- Esdrúxulas no estómago
13.- Ordea alfabéticamente