AMPLIACIÓN 1
15.- Encrucillado   21.- Nas mans e nos pes
16.- Esquema 22.- Ordena o carpo e o tarso
17.- Tipos de ósos pola forma 23.- Frases feitas
18.- Clasifica ósos 24.- Como se escribe...?
19.- Ordena por lonxitude 25.- Oso - Óso
20.- Ósos da man