Ordena de maior a menor

   
   
1.- Ordena a historia 2.- Ordena a historia 2
3.- Palabras iguais 1 4.- Completa as palabras dos personaxes
5.- Ordena de maior a menor 6.- Une cada oso coa súa cama
7.- Palabras iguais 2 8.- Completa as palabras das cousas
9.- Relaciona cata foto co seu nome 10.- Completa as palabras en plural
11.- Obxectos ou personaxes? 12.- Cantos son?
   
 
RICIÑOS DOURADOS