Terrario

En setembro de 2004 plantamos xeranios na parte traseira da escola, e ó día seguinte unha toupa empezou a face-los seus montóns de terra.

Entón xurdíu a idea de capturala para aprender algo da súa vida.

Para poder observala durante uns días necesitabamos un lugar que resistise as súas unllas e comida, moita comida, moitas miñocas.

Cría de miñocas.

Mercamos unha tortugueira, botámoslle terra, restos de pelas de froita, herba e follas e algunhas miñocas.

Finalmente tapamos as paredes con cartulina negra para que a luz non as molestase e se animasen a escavar as súas galerías á veira do cristal.

Obxectivos.

  • Coñecer e respeta-lo entorno máis próximo.

  • Descubri-la importancia de cada ser vivo e entender que todos teñen algunha utilidade e son necesarios para mante-lo equilibrio.

  • Aprender algúns aspectos descoñecidos da vida destes seres vivos.

  • Achegarse á lombricultura.

  • Descubri-las necesidades dun terrario e as condicións que determinan a súa viabilidade.

  • Ser un elemento motivador e impulsor da investigación en libros e outros recursos como Internet.

A Experiencia

Durante os dous primeiros meses poidemos apreciar moita actividade nas miñocas, facendo galerías e escapando en canto retirabámola cartulina negra e a luz as molestaba. Procuramos mante-la terra húmida, regándoa regularmente, pero non levamos control da temperatura.

No mes de novembro collimos dúas mantis, unha verde e outra marrón, con dous días de diferencia. A primeira delas foi inquilina do terrario, no que foi alimentada con grilos, bichos bola e saltóns.

Pasadas as vacacións de Nadal, a actividade no terrario era nula. Parecía que desapareceran as miñocas. O que sí poidemos apreciar foi que o nivel da terra baixara uns 3 centímetros, froito da súa actividade.

Ante a falta de vida, procedimos a limpa-lo terrario, remove-la terra e engadir outra nova para recupera-lo nivel, momento no que descubrimos que quedaba unha miñoca.

Agora todo son dúbidas.:

  • ¿Por qué desapareceron?

  • ¿Hai ovos?

  • ¿Haberá novas miñocas cando suba a temperatura?

  • ¿Sobrou auga? ¿Faltou comida? ¿Cal é a comida axeitada?


Curso 2005/2006