BIBLIOTECA

Ë un espazo de todos e para todos/as ao que podemos acudir nas horas dispoñibles ben para consultar algún dato,ler algunha historia ou mirar revistas, comics..( tamén podemos facer uso do servizo de préstamo)

Está situado na primeira planta do edificio de educación infantil.

Horario .Infantil tódos os días de 11,30 a 12 horas ......Primaria todos os días de 12 a 12,30 horas( coincidindo co recreo de primaria)

Normas de uso.

 • Respectar o material deixando todo co estaba.
 • Utilizar un tono de voz axeitado para non molestar.
 • Non entrar na Biblioteca con comida nin bebida.
 • Coidar os libros e demais materiais.
 • Preguntar as dúbidas aos profesores/as.

Distribucion. Para poder orientarse hai carteis indicativos nos estantes que che indicaran en que lingua están escritos e si son de lectura ou de consulta.

Cada libro ten unha etiqueta cunha cor orientativa.

Préstamo. Todos os días no recreo poderás coller e devolver libros. Poderás ter o libro na túa casa ata quince días. Pasado ese tempo, deberás devolvelo a biblioteca. Non esquezas o teu carné de lector se vas a coller ou devolver libros.Deberás devolver o libro en bó estaado. En caso contrario deberás repoñelo ou abonalo

Actividades pensadas para este curso

 • Presentación da biblioteca reorganizad e informatizada co programa Meiga.
 • Personalización das tarxetas.
 • Presentación da nosa mascota NICOLEO
 • Xogos de fomento da lectura.
 • Exposicions.
 • Celebracións do día do libro e das Letras Galegas

Dentro da Biblioteca está a aula de infórmática con ordenadores conectados en rede e a internet.

COÑECE A NOSA BIBLIOTECA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU INICIO