O ARCO DA VELLA

            O arco da vella
            no ceo subido
            co seu colorín,
            co seu colorido
        .
           O arco da vella
           con sete colores
           que teñen, no ceo,
           beleza de flores.
         

    

                 GALICIA

              

          Galicia docemente
          está ollando o mar;
          ¡ten vales e montañas
          e terras pra labrar!
         
          Ten portos, mariñeiros,
          cidades e labregos
          ¡cargados de traballos,
          cargados de trafegos!
        
 
               O CARRIZO
 
        O carrizo, carriceiro;
        o carrizo, carrizón.
        ¡O carrizo pequeneiro
        do tamaño dun botón!
 
        O carrizo fai o niño
        moi redondo, ben lousado.
        ¡O carrizo pequeniño!
        ¡O carrizo carrizado!