Neste apartado incluiremos todas aquelas propostas de actividades de animación lectora, campañas, formación en usuarios, achegamento aos distintos soportes documentais, apoio ao alumnado con NEE,… 

     Relación de actividades en orde cronolóxico:

   *Presentación da biblioteca

 

   *Hora de ler

   *Presentación da campaña "Le, se te atreves"

   *Fichas de actividades "Le, se te atreves"

        -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo

   *Actividade "Buscamos os títulos"

        -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo

   *Día da biblioteca: pegatinas, marcapáxinas

 

 

   *Poemas vistosos: 1º ciclo

   *Lendo fóra

   *Buscamos textos coa vista

   *Presentación de novos fondos

        -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo

    * Día da Paz
             -1º ciclo          2º ciclo          3º ciclo