EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR:
Sergio Noche García
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

XEFE DE ESTUDOS:
Javier González Lamas
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

COORDINADORA DE GRAO ELEMENTAL:
Ana Lucía Domínguez González
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

VICEDIRECTOR:
Juan Carlos Díaz Álvarez
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

SECRETARIA:
Julia Estévez Salgueiro
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.