Dicionario Ilustrado
galego | castellano | english
Profesións: une cada produto có seu vendedor
Moeda/cartos: pagar artículos
Moeda/cartos: dar a volta dun pago
Calendario: coñece os días, meses...
Alimentos: relaciona cada produto coa súa orixe
Alimentos: froitos secos, hortalizas e froitas
Alimentos: peixes e mariscos
Corpo humano: partes básicas do corpo humano
Roupa: qué me poño para ir a durmir?
Roupa: qué me poño para facer deporte?
Roupa: qué me poño no verán?
Asocia situacións (romaría, porto, granxa)
Asocia obxectos (centro de saúde, froitaría, roupa)
Reloxo/tempo: de digital a analóxico
Reloxo/tempo: de analóxico a dixital
Ir ó dicionarioConsulta dos termosLáminas temáticasActividades de repaso
Consellería de Educación