HORARIO SECRETARÍA
de 9:00-14:00 e ademais o xoves de 18:00 a 20:00.
Do 23 de xuño ao 31 de xullo de 9:00-14:00.
En agosto de 10:00-13:00
Novas
Teléfonos, Email, Fax
Teléfonos: 982212010 - 982212011 - 647915376
Email: ies.muralla.romana@edu.xunta.es
Fax:982200511
Enderezo: Rúa Ángelo Colocci s/n 27003. Lugo.
Código Instituto:27015773
Horarios
Iniciar sesión
Fondo social europeo