Terá lugar o día 25 de abril
Bases concurso
Novas
Teléfonos, Email, Fax
Teléfonos: 982212010 - 982212011 - 647915376
Email: ies.muralla.romana@edu.xunta.es
Fax:982200511
Enderezo: Rúa Ángelo Colocci s/n 27003. Lugo.
Código Instituto:27015773
Horarios
Iniciar sesión
Fondo social europeo