FP Superior

·         ¿Qué é a FP?
¿Como podo acceder? - ¿Que modalidades podo estudar? - ¿Onde podo estudar? - ¿Onde e cando podo facer a inscrición? - ¿Que titulación teño? -¿Que saídas teño?

·         Acceso e admisión nos ciclos formativos de grao superior.
Condicións de acceso - Prioridades na admisión - Solicitude de praza e proceso de admision en ciclos superiores.

·         Ciclos formativos que se están a impartir actualmente

·         Módulos que compoñen cada ciclo

·         Acceso á universidade desde o Título de Técnico Superior

·       Catálogo de validacións