Segunda avaliación

Contidos e materiais didácticos da segunda avaliación. Curso 2006/07

Gramática
 • Formas nominais do verbo: o participio e o infinitivo.
 • A oración composta: a coordinación.
 • A oración composta: a subordinación
  • oracións subordinadas substantivas
  • oracións subordinadas adxectivas.
  • oracións subordinadas adverbiais.
Civilización latina
 • A romanización de Hispania.
 • Viaxes e viaxeiros
 • As cidades da Hispania romana.
 • A romanización da Gallaecia.
 • A crise da República. Personaxes de República.
Literatura
 • A Oratoria.
Descargas *.pdf
Roma, a las puertas de Madrid (El País, 14/2/04)
La Via Augusta sobre dos ruedas (El País, 26/02/05)
"Literatura al servicio del liderazgo", ( The New York Times para El País, 10/02/2005)
¿Engañó César a sus asesinos?, (El mundo, 23/03/2003)
   
Libros de Lectura en *.pdf
Extracto do prefacio de "Rubicón. Auge y caída de la República Romana " de Tom Holland. Ed. Planeta. Barcelona, 2005.
"Acceso á vida política e as relacións entre política e dereito" neste extracto da obra citada no apartado anterior.
"O Medulio e a Gallaecia romana", de Paz Blanco e Otilia Prado. Hércules de Ed. A Coruña, 2002. Extracto que recolle unha recreación novelada do mito e estudio sobre o seu significado nos pensadores galegos do s. XIX e XX.