Contidos por cursos

2º E.S.O. TECNOLOXÍAS

 • O mundo da tecnoloxía

 • O debuxo técnico

 • Traballar co ordenador.Sistema operativo. Procesador de textos.
 • Os materiais

 • O poder da electricidade
 • As estruturas

 • Mecanismos
 • Cálculos e gráficos co ordenador

3º E.S.O. TECNOLOXÍAS

 • Natureza e industria

 • Producción e distribución da enerxía. As enerxías renovables

 • Os plásticos e os téxtiles
 • As bases de datos

 • O control da electricidade
 • O Funcionamento das máquinas

 • Os materiais de construción
 • Arquitectura e funcionamento do ordenador

 • O ordenador e as comunicacións
 • Elaboración de páxinas web

 • Telecomunicacións e sistemas audiovisuais

4º E.S.O. TECNOLOXÍA

 • Diseño asistido por ordenador

 • Redes de ordenadores.Funcionamento de Internet

 • Electrónica analóxica
 • A tecnoloxía ao longo da historia

 • Electrónica dixital
 • Instalacións nos edificios

 • Pneumática e hidráulica
 • Tecnoloxía e sociedade

 • Sistemas automáticos. Robots. O ordenador coma sistema de control. Programación
 • Tecnoloxías da comunicación

1º BACHARELATO T.I.C.

 • Sistemas Operativos

 • As bases de datos

 • Ferramentas para a publicación e comunicación de información. os blogs
 • Software de aplicación. utilización responsable

 • Deseño e publicación de páxinas web
 • Técnicas de edición audiovisual

 • Fontes e medios de comunicación
 • Presentacións

 • Os sistemas Tecnolóxicos
 • Colaboración na rede. Web 2.0.