ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

PRIMEIRA ACTIVIDADE

 

 

Nesta actividade debes dar resposta a tres cuestións; en cada unha delas preséntanse varias opcións e o obxectivo é seleccionar as correctas e deixar sen seleccionar as incorrectas.

Trata de resolver a primeira proposta antes de pasar á segunda, e logo resolve a segunda antes de abordar a terceira.

Ir á actividade