ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

CUARTA ACTIVIDADE

 

Nesta actividade terás que completar os ocos que se deixaron nas táboas, tendo en conta os datos que se dan. Se utilizas unha calculadora poderás facer os cálculos de maneira máis rápida.

Ten en conta que se che piden as respostas redondeadas nas centésimas e que deberás utilizar unha coma na parte inferior para separar as partes enterias das decimais.

Ir á actividade