ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

QUINTA ACTIVIDADE

 

Propoñemos un exercicio máis baseado nunha táboa de continxencia.

Non esquezas as aclaracións que se fixeron no exercicio anterior en referencia ós redondeos e á escrita de números decimais.

Ir á actividade