ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

SÉTIMA ACTIVIDADE

 

A partir da información que pode tirarse dos gráficos que aparecen na columna da esquerda, debes resolver as cuestións que se propoñen na columna da dereita.

Ir á actividade