ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

OITAVA ACTIVIDADE

 

As respostas ás preguntas que se formulan nesta actividade, dedúcense dos datos que aparecen na táboa que se xunta.

Non esquezas facer os redondeos cando sexan necesarios.

Ir á actividade