ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

NOVENA ACTIVIDADE

 

Esta actividade ten por obxectivo facer a análise dun gráfico de sectores. Axúdate da túa calculadora para realizar as contas e non te despistes cando teñas que contestar algunha pregunta que admita unicamente un número natural como resposta.

Ir á actividade