ACTIVIDADES DE ESTATÍSTICA

Volver á páxina de entrada.

DÉCIMA ACTIVIDADE

 

Á vista das tres gráficas que presentamos, correspondentes a tres distribucións que teñen a mesma media, debes deducir, observándoas, cal é o valor das respectivas desviacións típicas.

Ir á actividade