Principal PRESENTACIONS RECURSOS ENLACES ANIMACIONS

 

As animacións de esta páxina foron obtidas de diferentes páxinas Web da Rede.  Expóñense  unicamente con fines educativos. En calquera caso, se os autores consideran abusiva a súa utilización e desexan a súa supresión non teñen máis que comunicalo no correo mccidmanzano@ edu.xunta .es

O obxecto das seguintes animacións é facilitar a comprensión dos temas. Son un apoio ás clases e ó estudio. A maior parte delas presentan explicación escritas. Algunhas están en inglés polo que para a súa mellor comprensión é preciso coñecer previamente o fundamento do proceso tratado.

A maioría das animacións ábrense con Internet explorer ou con QuickTime Para visualizar con maior rapidez as presentacións colocar o cursor sobre a presentación que se quere abrir e pulsar o botón dereito do rato, no menú despregado escoller: Gardar destino como...  

 

1.- Características dos seres vivos

 2.- Bioelementos

3.-Biomoléculas

        - Difusión

        - Ósmose

        - Ósmose inversa

        - Forzas de enlace débiles

4.- Auga 

        - Puentes de H na auga

        - Enlaces da auga líquida

        - Consecuencias da deshidratación

5.- Sales minerais

6.- Carbohidratos  

    - Ciclación da glicosa

    - Anómeros da glicosa

    - Formacion maltosa

    - Formacion sacarosa

    - Formacion lactosa 

    - Formacion celobiosa

7.- Lípidos  

    - Formacion dun triglicerido

    - Formacion dun fosfoglicerido

    - Formacion dun esfingolipido

    - Esteroides

     - Colesterol

8.- Proteínas

    - Punto isoelectrico

    - Formacion enlace peptidico

    - Estructura de las proteínas

     - Eritropoyetina (EPO)

     - Hambre

9.- Encimas

        - Reaccion encimatica

        - Reacción sen encima e con encima

        - Acción, clasificación. inhibición encimática

        - Reacción encimática con coencima

        - Inhibicion competitiva

        - Inhibición no competitiva

       - Ruta encimática

        - Retroinhibición

        - Sintetasa hidrolasa

        - Alosterismo

10.- Ácidos nucleicos

        - Formacion enlace fosfodiester

        - Polimerización do ADN

        - Empaquetamento do ADN

11.-Fluxo xenético nos seres vivos

        - Experimentos de Griffith

        - Experimento de Hershey y Chase

12.- Replicación do ADN

        - Experimento de Meselson y Sthal

        - Semiconservativa

        - Replicación

        - Replicación do ADN

13.- Transcripción

        - Exóns. Intróns

        - Maduración do ARN 

14.- Código Xenético

15.- Traducción

        - Traducción de proteínas

        - Sintese de proteínas en eucariotas

        - Sintese de proteínas en procariotas

        - Transcripción e sentese de proteínas

        - Polirribosomas

16.- Regulación da expresión xénica.O operón.

        - Operón lac

        - Regulación da expresión xenica en eucariotas. Hormonas   esteroideas

17.- Mutacións. Mutacións e cancro. Mutación e evolución.

        - Sindrome de Down

        - Amniocentesis

        - Cancro

        - Autoexploración das mamas

        - Efectos do tabaco

18.- Xenoma

        - Xenoma humano

        - Xenoma 

19.- Enxeñería xenética

        - Electroforese

        - PCR    

        - Secuenciación de ADN. Método Sanger

        - Técnica do ADN Recombinante

        ¿Que é e como se produce un tranxénico?

        - Alimentos transxénicos

        - Animais transxénicos ¿para que se crean?

        - Beneficios dos transxénicos

        - Riscos dos transxénicos

        - Anticorpos monoclonais

20.- Os virus

        - Reproducción fagos

        - Lisoxenia

        - Virus gripe

        - Ciclo do virus da gripe

        - Ciclo do virus da hepatite

        - Prións

        - Enfermidade das vacas tolas

        - Prións. Mal das vacas tolas

        -  Gripe aviar

        - Gripe das aves

        - Virus da gripe aviar

         - Mutación virus da gripe aviar

        - Medidas contra a gripe aviar

        - SIDA. VIH

        - Ciclo VIH

        - SIDA no mundo (2006)

21.- Introducción o estudio da célula

        - Centrifugación

        - Cromatografía

        - Electroforese

22.- A célula procarióta

        - Formación de esporas

        - Esquema conxugación bacteriana

        - Conxugación Bacteriana

        - Transducción

      - A legionella

23.- Envolturas Celulares: A membrana plasmática e a parede celular

        - Membrana con movemento

        - Difusión simple a través de proteínas de canal aberto

        - Difusión simple a traves de canais regulados por ligando

        - Uniporte

        - Antiporte

        - Cotransporte

        - Cotransporte 1

        - Ósmose

        - Canais regulados por ligando

        - Bomba de sodio/potasio

        - Bomba de sodio/potasio 1

       -   Endocitose. Exocitose

        - Fagocitose

        - Receptores de membrana

        - Polarización da membrana

        - Propagación do potencial de acción

        - Segundo mensaxeiro

        - Sistema Adenilato-ciclasa

24.- O citoplasma: Citosol e Organulos celulares.

        - Dictiosoma. Aparello de Golgi

        - Lisosomas

25.- Núcleo celular

        - Cariotipo

26.- A célula ó microscopio

27.- Metabolismo

28.- Catabolismo

        - Respiración aerobia dos glícidos

        - Ciclo de Krebs

        - Cadea respiratoria

        - Transporte de electróns

29.- Fotosíntese

        - Transporte electrónico na membrana dos tilacoides

        - Transporte no cíclico

        - Transporte cíclico e acíclico

        - Ciclo de Calvin

        - Fotosintese

        - Fotosíntese 1

30.- Ciclo celular. Reproducción celular

        - Biparticion

        - Gemación

        - Esporulacion

        - Ciclo celular

        - Mitose

        - Mitose e citocinese

        - Meiose

        - Recombinación na meiosis

        - Orientación dos cromosomas na metafase meiótica

        - Meiosis. Mitosis

31.- A clonación

        - Segmentación/Blastulacion

        - Células nai

        - Células nai do cordón umbilical

        - Clonación terapéutica

        - Clonación humana

        - Xemelgos artificiais

32.- Xenética

        - Historia da Xenética

        - 2º Experimento de Mendel

33.- Microorganismos

        - Bioterrorismo

        - Ataque con Antrax

34.- Defensas contra infección. Inmunoloxía 

        - Fagocitose e presentación de antíxeno

        - Células T dependientes

        - Sistema Complemento. Via alternativa

        - Sistema complemento. Via clasica

        - Alerxia