Principal PRESENTACIONS RECURSOS ENLACES ANIMACIONS

 

BIOLOXIA XERAL

Apuntes de Bioloxía

Bioloxía 2° Bacharelato (Xunta Andalucia)

Bioloxía (Ministerio de Educación e Ciencia. España)

Biological Animations

Biology interactive

Bioloxía.org Portal de Bioloxía e Ciencias da Saúde  

BioXeo Ensino aprendizaxe da Bioloxía e  Ciencias da Terra.

Bioloxía CIUG  Grupo de Traballo de Bioloxía: Deseñ Curricular Base. Orientacións grupo de traballo. Estructura e organización da PAAU. Exames das PAAU. Bibliografía.

Departamento de Bioloxía (Colexio San Caetano)

Hipertextos da área da Bioloxía  (Universidade Nacional do Nordeste. Arxentina)

Laboratorio celular (Rede telemática educativa de Andalucía)

Museo Nacional de Ciencias Naturais (Ministerio de Educación e Ciencia. Españ)

Páxina do profesor José Luis Sánchez Guillén

Páxina da profesora Lourdes Luengo  

Páxina do Profesor José A. Cortés

Prácticas de Bioloxía (Xunta de Andalucia)

Proxecto Biolóxico (Universide de Arizona)

Proxecto Biosfera (Ministerio de Educación e Ciencia . España)

Ressources Multimédia en Biotechnologies Biochimie - Génie Biologique  ( Académie d'Aix-Marseille)

Biological Science.(Universidade de Alberta)

 

BIOQUÍMICA

Aula virtual de Bioloxía   (Universidade de Murcia)

Buscador estructura primaria  de proteínas (NCBI)

Complementos de Bioquímica e Bioloxía molecular (A. Herraez, Universidade Alcal de Henares).

Curso de Biomoléculas (J.M. González Mañs, Universidade País Vasco)

Elementos de Bioloxía molecular  (Instituto Químico Biológico)

Estructura de Macromoléulas (J. M. Sanz, Universidade Miguel Hernández)

Estructura do ADN Alfonso Martínez-Conde Ph. D. y Pilar Mayor Ph. D. (Universidade Complutense de Madrid.)

Experimento Meselson y Stahl

Librería de moléculas 3D

Modelos Moleculares (E. Battaner, Universidade de Salamanca)

Proteínas 3D (Prof. Belén Garrido. Valencia)

 

CÉLULA

Aula virtual de Bioloxía. A celula viva  (Portal de la Educación Peruana )

Asociación Española contra o cancro

Cells alive

Célula procariota (P.F. Mateos Universidade de Salamanca)

Célula vexetal (Rubén Hernández Gil, Universidade dos Andes. Mérida (Venezuela))

XENÉTICA

Buscador en xenoma humano (NCBI)

Curso de Xenética (A. Barbadilla Universidade Barcelona)

Portalbio. Xenetica ( Javier Torres Rodríguez)

Herdanza Mendeliana no home (OMIM)

Xenética Humana (Xunta de Andalucia)
 

Xenética mendeliana (Universidade de Arizona)

Xenética e Bioética (Profesor J. Ramón Lacadena)

Xenética e Evolución   (Prof.Graciela Muñoz Universidade Valparaiso)
 

ENXEÑERIA XENETICA

As ferramentas da Inxeñría Xenética

A tecnoloxía do DNA recombinante: principios e aplicacións  (F. Font?bel. Universidade Maior de San Andrés, La Paz .Bolivia)

Clonacion (E. Iáñez Pareja, Universidade de Granada)

Enxeñría xenética (Alfonso Martínez-Conde Ph. D. e Pilar Mayor Ph. D. (Universidade Complutense de Madrid.)

Enxeñría xenética industrial. Instituto de Biotecnoloxía (E. Iáñez Pareja, E Universidade de Granada)

O ABC da Biotecnoloxía  ( Biotech Report, Context Consulting, Timber Mill Research, Inc.)

Patentes en Biotecnoloxía (P. Segura Universidade de Barcelona.)

Tecnoloxía do ADN recombinante  (E. Catro. Universidade das Palmas.)

 

METABOLISMO

Metabolismo de glúcidos (C. Tejedor. Uiversidade de Alcalá)

Presentacións Power Point do libro de Bioquímica de Lehninger

 

 MICROBIOLOXÍA

Galeria de microrganismos (Páxina profesor J.A. Cortés)

Microbioloxia (Universidade Autónoma de Madrid)

Protozoos microscopio

Xeralidades e desenvolvemento histórico da Microbioloxía (Dr. Pedro F. Mateos Universidade de Salamanca)

 

OUTROS ENLACES PARA O ESTUDIO DAS CIENCIAS NATURAIS,

 A BIOLOXÍA E A XEOLOXÍA E AS CIENCIAS DA TERRA E O MEDIO AMBIENTE

Banco Imaxes Ciencias Naturais (Ministerio de Educación e Ciencia )

Enlaces Bioloxía e Xeoloxía  (Ministerio de Educación e Ciencia )

Enlaces Bioloxía e Xeoloxía  (Xunta de Andalucia)

Ciencias naturais  (Portal Rexión Murciana)

Recursos educativos Bioloxía e Xeoloxía (Comunidade Asturiana)

Recursos educativos en liña para Bioloxía  (Xunta de Galicia)

Recursos Bioloxía (Comunidade Autónoma de Murcia)

Os mellores enlaces de Ciencias. (IES A Pinguela. Monforte de Lemos)

Contra clave portal educativo

Xogar e aprender Ciencias Naturais ESO e Bacharelato (M. García Casas e M.A Andreu Andrés)

 

Viaxe interior da Materia. 1° ESO (P. Bermejo, J. Vivancos e A. Mendo)

 

O Reino Vexetal (Ministerio de Educación e Ciencia)

O corpo humano Bacharelato (Juan A. Muñz López)

Enlaces Bioloxía 1° Bacharelato (Victor Mas)

Anatomía e histoloxía humana (Universidade de Salamanca)

O Corpo humano interactivo (J. M. Blanco Barrio e J.M. Vázquez Díaz)

Todo corazón (Ministerio Educación e Ciencia)

 
A nutrición humana (Ministerio Educación e Ciencia)

 

Alimentación e nutrición 3° ESO (Ministerio Educación e Ciencia)

Froitos (R. Tormo Molina)

Recursos Ciencias da Terra

 

Ciencias da Terra  (Xavier Varela)

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente(M. Gaite Cuesta e R. Cruz Ramos)

Instituto Universitario de Xeoloxía. Laboratorio Xeolóxico de Laxe

Xeomorfoloxía (Fernando F. Rojero)

Xeodinámica (L.F. Terán Mendieta)

As Rochas (J. Gabriel Morcillo e T. Pérez Portabales)

As Rochas de Galicia

Oceanografía Xeolóxica (Universidade Católica Valparaiso)
 
Tectónica de Placas (Ministerio Educación e Ciencia)
 
Minerais carta (Ministerio Educación e Ciencia)

Claves da evolución humana (Ministerio Educación e Ciencia)

Paisaxe (Obra social da Caixa)

 
This dynamic earth (W.J. Kious e R. I. Tilling)

 

PÁXINAS WEB CIENCIA E EDUCACIÓN EN XERAL

 

- Portal Educativo da Xunta de Galicia http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp

 - Portais educativo das distintas comunidades autónomas http://www.jccm.es/educacion/enlac_inter/comunid/comunid.htm

 - Enciga (Asociación de Profesores de Ciencias de Galicia) http://www.enciga.org/

 - Recursos para a orientación na rede http://www.orientared.com/index.php

 -  Un servicio de edicións SM para o profesorado http://www.profes.net/

 - Portal de todas as materias, e entre elas as de ciencias. http://icarito.tercera.cl/icarito/portada/0,0,38035857_151387702,00.html

 - Recursos do Ensino das Ciencias, páxina de Miguel Vaquero http://www.deciencias.net/

 - Ieduca Recursos educativos http://www.3ieduca.com/

 - Caos e Ciencia http://www.caosyciencia.com/

 - Explora divulgación e valoración da Ciencia e a Tecnología. Chile. http://www.explora.cl/exec/index.e3

 - INDEXNET Programa de axuda al profesorado de la Editorial Santillana http://www.indexnet.santillana.es/home.htm

  - Portal nivel ESO que contén o Museo dos nenos de Caracas e numerosos experimentos cun deseño sinxelo. http://www.curiosikid.com/view/index.asp

 - Programa de Novas Tecnoloxías aplicadas educación MEC http://www.cnice.mec.es/

 - Todo Ciencia  http://www.todo-ciencia.com/index.php

 - Recursos didácticos por temas http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/temas.php3

 - Obradoiro de Ciencias http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2000/2premio/index.htm

 - Ciencias en Mi Tarea http://members.tripod.com/~mitarea/ciencias.htm

 - CIENCIAnet  http://ciencianet.com/

 - Ciencia para todos http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/index.html

 - Vocabulario Filosóafico Científico http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vofici00.htm

 - A min gústame a Ciencia http://www.uv.es/~jaguilar/

 - The Nobel Prize Internet Archive http://nobelprizes.com/nobel/nobel.html

 - Resources for Parents Help Your Child Explore Science http://www.nsta.org/parents/

 

WEBQUEST

 -http://nogal.cnice.mecd.es/~lbag0000/html/ejemplos.html (Webquest por niveis educativos).

-http://www.eduteka.org/webquest.php3 (Bioloxía, quíica, educación ambiental...)

-http://www.xtec.es/recursos/webquests/( por niveis, en catalan) 

-http://www.cpr2valladolid.com:8080/BDWQ/Biblio.asp (biblioteca webquest)

-http://www.iespana.es/tortajada/ (exemplos do prof.Tortaja e bos enlaces)

-http://www.batiburrillo.net/webquest/webquest.php

-http://www.edu.xunta.es/contidos/phpwebquest/procesa_index_tipo.php

-http://www.deciencias.net/webquest/indexwq.htm  (Webquest de Ciencias.net)

-http://platea.pntic.mec.es/~jamunoz/sida_weblog/ (Webquest SIDA)

 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Museos das Ciencias da Coruña

http://www.casaciencias.org/mc2/

Museo da Ciencia de Barcelona

http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixabcnsalamateria_es.html

Planetario de Madrid

http://www.planetmad.es/

Parque das Ciencias de Granada

http://www.parqueciencias.com/index.html

Museo da Ciencia e o Cosmos Canarias

http://www.museosdetenerife.org/paginas/MCC/index.htm

Museos de Ciencia no mundo

http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/RinconC/Enlaces/museos2.htm

Exploratorium de San Francisco

 http://www.exploratorium.edu/

 

REVISTAS E XORNAIS

Revista Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación e experiencias didácticas  http://www.blues.uab.es/~sice23/

Revista Alambique Didáctica das Ciencias Experimentais http://www.cneq.unam.mx/revision/frames/alambique/alambique.htm

Revistas electrónicas de educación http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm

Revista Eureka sobre o Ensino e Divulgación das Ciencias http://www.apac-eureka.org/revista/

Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias http://www.saum.uvigo.es/reec/

Andalucia investiga http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/revista/revista.asp

Investigación y Ciencia http://www.investigacionyciencia.es/

Nature Xornal  interactivo semanal de ciencia en inglés. http://www.nature.com/index.html

Versión en Españl de Science@NASA http://ciencia.nasa.gov/news/subscribe.asp

Revista de divulgación Rincón de la Ciencia (IES V. Kent) http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm

Noticias de la Ciencia y la Tecnología - Noticias del Espacio http://www.amazings.com/ciencia/

Boletín das novas da ciencia.Obra social Caixa Galicia.  http://www.canalciencia.com/

Boletín das Ciencias-Enciga  http://www.enciga.org/

Revista Iberoamericana de Educación publicación de la OEI (Organización de Estados Americanos par la Educación, la Ciencia y la  Cultura) http://www.rieoei.org/presentar.php

EURYDICE - The Information Network on Education in Europe   (francés e inglés) http://www.eurydice.org/

Comunidad escolar http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/794/portada.html

Cuadernos de Pedagogía http://www.cuadernosdepedagogia.com/

El diario del consumidor http://www.consumer.es/

Revista de Educación http://www.ince.mec.es/revedu/revind.htm

Educar en Castilla La Mancha http://www.jccm.es/educacion/educar/num_34/index.html

Millenium - Revista do I.S.P.V.  http://www.ipv.pt/millenium/

El país de los Estudiantes  http://www.estudiantes.elpais.es/

La Voz de Galicia http://www.lavozdegalicia.es/inicio/index.htm

El Mundo http://www.elmundo.es/

El País http://www.elpais.com/

BBC http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/

 

EDITORIAIS

Casa del Libro  http://www.casadellibro.com/

Díaz de Santos http://www.diazdesantos.es/cgi-bin/indice/index.html

GRUPO ANAYA  http://www.anaya.es/home.html

Grupo EDEBÉ http://www.edebe.com/web3/home/home.asp

Grupo SM http://www.grupo-sm.com/

Narcea http://www.narceaediciones.es/

Planeta DeAgostini http://www.planetadeagostini.es/index.php

Santillana http://www.santillana.es/contigo.htm

Casals http://www.editorialcasals.com/esp/home/index.asp

Anagrama http://www.anagrama-ed.es/

Blume http://www.blume.net/

LIBRERIA PEDAGÓGICA  http://www.libreriapedagogica.com/

Librería pedagógica http://www.llibreriapedagogica.com/

McGrawHill Interamericana http://www.mcgraw-hill.es/

 Adonay http---www.adonay.com- 

Megalibro http://www.megalibro.com/

Editoriais galegas http://www.stegsindicato.org/ligazons.htm#Edit

Literatura Inf.-Juvenil Formulario de Consulta http://www.eurosur.org/DOCE/form_lij.html

Nivola Libros y Ediciones SL  http://www.nivola.com/framearquimedes.htm

FNAC - Españ  http://www.fnac.es/dsp/?servlet=home.HomeServlet

Editoriales e librerías http://www.ucm.es/BUCM/editoriales.htm