Principal | Programacións | Recursos | Diversificación | Normalización Lingüística | Teatro | Enlaces

 

ANTOLOXÍA LITERARIA

Autor/a

Título / Obra

Xénero

Cunqueiro, Álvaro en Os outros feirantes

Relato

Ferreiro, Celso Emilio

Poesía

Franco, Camilo

en En malos pasos

Relato

Méndez Ferrín, X.L.

en Estirpe

Poesía

Murado, Miguel Anxo

en Mércores de cinza

Relato

Navaza, Gonzalo

en Erros e Tanatos

Relato

Picouto, Millán

Teatro

Pisón, Xesús

en Teatro minuto

Teatro

Sánchez Lorenzo, Antonio

en Cincuenta asasinatos breves e un prólogo

Relato

Vázquez Naval, Edelmiro

 en Os ritos do regreso

Poesía