Principal | Programacións | Recursos | Diversificación | Normalización Lingüística | Teatro |Enlaces

 

PROGRAMACIÓNS

 

ESO

BACHARELATO

1° CURSO

Obradoiro de comunicación oral

 

2° CURSO

 

Obradoiro de comunicación oral

3° CURSO

 

Iniciación á arte dramática

 

 

 

4° CURSO

 

 

Iniciación á arte dramática

 

Ámbito sociolingüístico