Principal | Programacións | Recursos | Diversificación | Normalización Lingüística | Teatro | Enlaces

 

M A T E R I A I S     D I D Á C T I C O S

    Arquivo MTHML (con animación)                 Documento en formato PDF (sen animación)

Ao pasar o rato sobre as iconas, indícase o tamaño dos arquivos.

(Moitas das imaxes incluídas nas  presentacións están extraídas de Internet cunha finalidade exclusivamente didáctica.

Se os/as autores/as das mesmas desexan, aínda así, retiralas, póñanse en contacto con nós en galegootero@yahoo.es)

 

  Flora galega I      

  Flora galega II      

  Flora galega III      

  Flora galega IV      

 

  Fauna galega I     

  Fauna galega II     

  Fauna galega III     

  Fauna galega IV     

  Fauna galega V     

 

  Hª da lingua I     

  Hª da lingua II