I.E.S. Ramón Cabanillas
Cambados (Pontevedra-Spain)

¿Quen fai os crop circles?

           

     Os primeiros “crop circles” apareceron a mediados dos oitenta en campos de cereais ó sur de Inglaterra. Desde entonces, surdieron un montón de teorías sobre a súa construcción.
    Moita xente pensa que son feitos por OVNIS. Apoianse na forma en que os cereais están aplastados e en extraños sucesos como ruidos pola noite, bolas luminosas etc.
   
Outra xente cree que son feitos por humanos. Incluso hai algunha xente que recoñeceu ter feito algún.
    Hai moitas mais teorías sobre isto, pero estas son unhas das mais difundidas. Nembargantes non podemos saber cal é a verdadeira. ¿Ti que crees?
    Aquí, dous videos sobre estas teorías.


Noelia Chaves Serantes

 

UFO making crop circles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to make crop circles

   

Crop Circle photos and reports courtesy The Crop Circle Connector (cropcircleconnector.com)

Webmaster:
Carolina Barreiro Cancela

O logo é de Rubén Alemán Alfonso