Club de Robótica do I.E.S. Río Miño.
Materia optativa de 2º de Bacharelato

Materia obrigatoria de 3º E.S.O.

Matería optativa de 4º curso de E.S.O.

Materia optativa de B.A.C.
Para acceder a este curso es necesario registrarse. Si estás interesado, envía un correo a clasesdetecnologia@gmail.com indicando tu nombre, primer apellido y la razón de tu interés por el curso: profesor de la asignatura, alumno...

Materia optativa de 2º de BAC.

This course requires an enrolment key

Materia optativa de 3º ou 4º de E.S.O.