Categorías de curso

Tecnoloxías 
 Club de robóticaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Electrotecnia Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Tecnoloxías 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Tecnoloxía 4ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Tecnoloxía IndustrialEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Tecnoloxía Industrial IIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 IPEEEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Informática 
 TIC IIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 TICEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Informática. Galego.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Informática. Castellano.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Educación Plástica 
Inglés 
 Inglés. Pendientes 1º BACResumo
 Dpto. InglésResumo
 Inglés. 1º BacEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés. 2ºBACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés. 1ºESO.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés. 2ºESO.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Inglés. 3ºESOResumo
 Inglés. 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Música 
 Música. 2º ESO.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Educación Física 
 CORRE Y LEEEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Matemáticas 
 Alumnos Pendentes. Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Métodos Estadísticos.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas Aplicadas IIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas 2ºBACResumo
 Matemáticas Aplicadas IResumo
 Matemáticas 1ºBACResumo
 Matemáticas 4ºESO Opción BEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 4ºESO Opción AEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 3ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 2ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 1ºESO Resumo
Lengua Castellana 
 Lengua 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lengua 1º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Linguas Clásicas 
 Dpto. De Linguas ClásicasResumo
 Grego IResumo
 Latín IResumo
 Latín IIResumo
 Cultura ClásicaResumo
Alternativa 
Física e Química 
 Física e Química. 3º ESO.Este curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Física e Química 1º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Física e Química 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Francés 
 Francés 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Francés 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Ciencias Sociais 
 Hª do Mundo ContemporáneoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Xeografía e Historia 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Historia de EspañaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Probas PAAUEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Xeografía 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Economía BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Historia da ArteEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Xeografía e Historia 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Ciencias Sociais 2º ESOResumo
 Ciencias Sociais 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Bioloxía e Xeoloxía 
 Ciencias da TerraEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Ciencias do Mundo ContemporaneoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Bioloxía 2º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 1º BACEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Bioloxía e Xeoloxía 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 C. Naturais 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 C. Naturais 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Titorías 
Biblioteca 
 BibliotecaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
European cooperation projects 
 OLD STORIES, NEW RESOURCESEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Formación do profesorado 
 Curso de probasResumo
 Practicum Master Formación Profesorado. Inglés.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Moodle. Recursos e actividadesEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Cuale A2 Inglés. Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 As TICs no I.E.S. Río MiñoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
Orientación 
 OrientaciónEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Economía 
 Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Economía de la Empresa. 2º de BACH.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Economía. 4º de ESO.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Economía. 1º de BACH.Este curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo