Materia de 1º de BAC
Recursos empregados en clase como apoio á materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Materia optativa de 2º de BAC
Recursos empregados en clase como apoio á materia de Xeografía e Historia de 4º de ESO.
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Materia obrigatoria 1º ESO