A VISIÓN DAS MULLERES NOS DEBUXOS ANIMADOS

 

 

 

A MULLER

 

 

A MULLER NOS DEBUXOS

 

INTRODUCIÓN

Cales son os valores e contravalores de algunhas series de debuxos animados con grande éxito de audiencia? Escollemos dúas das máis vistas polo alumnado do IES Sánchez Cantón: Os Simpson e Shin Chan. Que sociedade representan?.

ANALICEMOS:  

O PAI

En todas elas se cuestiona a autoridade do pai. Nos Simpson, Homer aparece caracterizado como preguizoso, bébedo, parasito social, aínda que no fondo ten bo corazón e quere a súa muller e os seus fillos... En Shin Chan, Hiroshi, o pai, nin se preocupa pola educación do seu fillo; vemos que a súa vida se centra no sexo, bordeando a infidelidade e o adulterio; e despois da súa interminábel xornada laboral xaponesa, afoga en xerras de cervexa a súa triste vida lastrada por unha salvaxe hipoteca que non acaba nunca.

A NAI

Igualmente, aínda que con algo máis de benevolencia, móstranse unhas desafortunadas figuras maternas, todas elas amas de casa, como Marge Simpson: bondadosa, compracente, inxenua e incondicional do seu marido, apoio para os seus fillos e eixo desa rara familia de Springfield. Misae é ridiculizada decote polo seu fillo Shin Chan e o seu marido apoia as ferintes críticas relativas aos seus atributos femininos. É esta serie de Shin Chan a máis reaccionaria, nela observamos como as mulleres son indiscutibelmente inferiores aos homes, aproveitadas e irresponsábeis; a que non busca casar ben para pasar unha vida regalada é porque xa está casada e tenta sacar diñeiro das contas comúns para pagarse os seus caprichos. Outra vez son as mulleres as que padecen as diferentes agresións dos homes.

OS ADOLESCENTES E NENOS

Tamén se fai burla dos problemas de busca da identidade persoal e autoestima típicos dos adolescentes. Shin Chan, cos seus cinco anos, reencarna o perfil dun exhibicionista, obseso, desvergoñado, insocial, machista, intolerante e malfalado, características todas elas impropias de calquera neno san da súa idade, e aínda por enriba acode á chantaxe sistemática cos seus pais para lograr os seus desexos. Isto lévanos a un modelo de relacións impropio e negativo, cunha escola de valores bastante lonxe do que deben ser "as condutas afectivas e sociais normais". Mentres, Bart Simpson é un inocente neno trasfego, protagonista de situacións e problemas máis axustados á realidade cotiá dos preadolescentes da sociedade occidental.

 

VIOLENCIA

Nas relacións persoais, laborais e sociais priman as manifestacións de violencia, tanto psicolóxica, coma física e moral. O pai de Shin Chan é violento co seu fillo, o mesmo que coa súa muller, á que trata claramente coma un ser inferior ao que, aínda que no fondo lle teme é desprezada. A nai, chea de frustracións, bate no fillo e pasa da dozura aos berros sen transición, parece mostrar unha xorda violencia coa sociedade en xeral. As profesoras tamén usan a violencia como xeito de educar a uns cativos cada vez máis desobedientes, maleducados e intratábeis.

 

E TAMÉN

Trátanse moi superficialmente graves problemas como a emigración, o racismo, a explotación laboral, a delincuencia, os refuxiados, a violencia de xénero. Mesmo o uso e abuso do alcol é algo moi corrente, non temos máis que lembrar a Homer Simpson. Nas conversas aparece o sexo de xeito cada vez máis claro e presenciamos obscenidades en Shin Chan máis propias de formatos manga ou do propio cómix, que de debuxos animados para a televisión en horarios de prime time, onde os pequenos e as pequenas están diante das pantallas.

Mais o discurso acedo, superrealista, dos Simpson serve de crítica dos contravalores da sociedade norteamericana actual.

ADECUADAS PARA OS NENOS E NENAS?

Pode ver o alumnado de 1º da ESO (ou máis novos) Shin Chan? As televisión escúdanse dicindo que estas series son para maiores de 13 anos, e que se os máis pequenos as ven non é responsabilidade súa, senón das familias que llelo permiten. Mais se o programa é ás 19´35, dificilmente apagarán o televisor ou cambiarán de canal. Pero o peor é como pode considerarse para cativos de máis de 13 anos o seguinte: un pai borracho que insulta a súa muller... uns protagonistas femininos que son vítimas de toda caste de atropelos e o papel da muller totalmente caricaturizado.

Coméntase que cando a TVG pensou retirar a serie xaponesa foron moitas as protestas dos propios traballadores que facían chegar o interese dos seus fillos por Shin Chan.

Hoxe por unha banda lóitase contra a violencia de xénero, física e psicolóxica, e establécense castigos cada vez máis fortes para os que rompen as normas. E por outra banda, preséntanse multitude de situacións degradantes para a muller nestes debuxos animados, todo de xeito cómico, en clave de burla. O problema é que estas cousas pasan a formar parte do inconsciente dos máis novos, da súa forma de ser e logo á hora detratar ás súas compañeiras venas como persoas de segunda clase, que poden utilizar como lles peta e poden facelas branco de toda clase de bromas sexistas. E o máis grave é que se moitos as poñen de exemplo como series progresistas, desenfadadas e politicamente incorrectas.

Mesmo en Shin Chan o uso do humor no que se recrea todo o relativo ás funcións corporais pode levar a condutas exhibicionistas dos nenos. Seica, segundo denuncias depsicólogos escolares, algúns pequenos tiveron que ser convencidos de que non era nada axeitado no colexio imitar as frases e accións de Shin Chan ensinando partes do seu corpo, e mesmo nenas da súa idade se sentían intimidadas polas supostas grazas dos imitadores de Shin Chan.

 

O FUTURO?

Antes os contos e agora os debuxos animados constitúen unha nova forma de aprendizaxe social na que os pequenos poden aprender normas, conceptos e actitudes a través dos seus personaxes favoritos. Así poden axudarlles a formarse en valores como a amizade, a paz, o compañeirismo, a solidariedade.. pois viven como real aquilo que ven.

Por iso non sería máis interesante que as series televisivas en horario de máxima audiencia infantil propugnen valores democráticos: o diálogo para resolver os conflitos, o respecto ás persoas, o saber comportarse... Nada máis lonxe da realidade destas series.

Porque non outras series que recreen asuntos máis optimistas, que pasen por alto as debilidades e carencias do ser humano, e non estean sempre a burlarse dos demais. Igual con guións máis intelixentes e orixinais que se afasten da mediocridade e dos sempiternos argumentos simplistas e xa gastados, o resultado podería ser máis aceptable para todos sen renunciar á diversión e lecer que os debuxos deben procurar.

(Ideas baseadas en Mª. Ester del Moral Pérez, Comunicación y Pedagogía, 197, 2004: http://www.pangea.org/dona/cultura.shtml?x=583)

 

Empecemos por Shin Chan