Portal Educativo da Xunta de Galicia
  Listado de centros
Listado completo - A Coruña - A Estrada - Allariz - A Pobra do Caramiñal - Betanzos - Burela - Carballo - Cee - Ferrol - Lugo - Marín - Melide - Monforte - O Barco de Valdeorras - Ordes - Ortigueira - Ourense - Pontevedra - Tui - Vigo - Vilagarcía - Zona cero

Nº centros: 49 - Betanzos
Activo - 1151 - CFEA de Guísamo - 15001033 - Bergondo 
Activo - 1142 - EEI de San Bartolomeu - 15019608 - Cambre 
Activo - 1121 - EEI de Areas - 15024045 - Paderne 
Activo - 1120 - EEI de Viñas - 15021603 - Paderne 
Activo - 1057 - CEIP da Castellana - 15021779 - Aranga 
Activo - 1055 - CEIP Vila de Rutis - 15033149 - Culleredo 
Activo - 1032 - CEIP O Mosteirón - 15032686 - Sada 
Activo - 1022 - CEIP de Oleiros - 15032911 - Oleiros 
Activo - 1017 - IES de Carral - 15032923 - Carral 
Activo - 1016 - IES Rego de Trabe - 15032935 - Culleredo 
Activo - 965 - CRD de A Coruña - 15990080 - Culleredo 
Activo - 959 - CEIP Gonzalo Torrente Ballester - 15023065 - Cambre 
Activo - 925 - CEIP GRAXAL - 15032426 - Cambre 
Activo - 921 - CEIP Luís Seoane - 15023089 - Oleiros 
Activo - 895 - EEI de Coirós - 15022152 - Coirós 
Activo - 888 - EEI de Herves - 15003029 - Carral 
Activo - 882 - CRA de Culleredo - 15032480 - Culleredo 
Activo - 872 - CEIP de Tabeaio - 15003017 - Carral 
Activo - 843 - IES Miraflores - 15027952 - Oleiros 
Activo - 814 - CEIP Emilio González López - 15025554 - Cambre 
Activo - 758 - CEIP Sofía Casanova - 15021809 - Culleredo 
Activo - 747 - CEIP Pedro Barrié de la Maza - 15014829 - Sada 
Activo - 710 - CEIP de Oza dos Ríos - 15012420 - Oza dos Ríos 
Activo - 688 - CEIP Isidro Parga Pondal - 15025670 - Oleiros 
Activo - 653 - CEIP San Marcos - 15000016 - Abegondo 
Activo - 573 - IES Afonso X O Sabio - 15027873 - Cambre 
Activo - 550 - CEIP Wenceslao Fernández Flórez - 15002165 - Cambre 
Activo - 510 - CEIP Isaac Díaz Pardo - 15027253 - Culleredo 
Activo - 507 - CEIP Sada y sus contornos - 15014881 - Sada 
Activo - 498 - IES Isaac Díaz Pardo - 15026029 - Sada 
Activo - 487 - CRA de Bergondo - 15032561 - Bergondo 
Activo - 470 - IES de Viós - 15027125 - Abegondo 
Activo - 467 - CEIP Ría do Burgo - 15027708 - Culleredo 
Activo - 434 - IES Xosé Neira Vilas - 15026121 - Oleiros 
Activo - 388 - CEIP Portofaro - 15023053 - Cambre 
Activo - 387 - CEIP de Rabadeira - 15011026 - Oleiros 
Activo - 378 - IES O Mosteirón - 15032662 - Sada 
Activo - 377 - CPI de Cruz do Sar - 15001070 - Bergondo 
Activo - 376 - IES Eduardo Blanco Amor - 15027903 - Culleredo 
Activo - 364 - IES Universidade Laboral - 15005749 - Culleredo 
Activo - 356 - IES As Mariñas - 15001148 - Betanzos 
Activo - 309 - IES Francisco Aguiar - 15001136 - Betanzos 
Activo - 242 - IES María Casares - 15027228 - Oleiros 
Activo - 234 - IES David Buján - 15026704 - Cambre 
Activo - 161 - CEIP de Tarrío - 15005828 - Culleredo 
Activo - 156 - CEIP Francisco Vales Villamarín - 15001124 - Betanzos 
Activo - 90 - CEIP de Cesuras - 15021780 - Cesuras 
Activo - 82 - CEIP Vicente Otero Valcárce - 15032959 - Carral 
Activo - 24 - CEIP Ramón María del Valle-Inclán - 15025050 - Oleiros 


Webs dinánimas, 2010 - Email: websdinamicas@edu.xunta.es
Consellería de Educación e O.U. - Xunta de Galicia