INICIO
SECRETARÍA
EQUIPO HUMANO
EDL
BIBLIOTECA
ESCOLA UNESCO
INSTALACIÓNS
VÍDEOS
ÁLBUM FOTOS
ENLACES
ANPA
TABOLEIRO
CIRCULARES
XOGOS
TRABALLOS
ceip_campolongo001007.gif
C.E.P. CAMPOLONGO
Rúa Xeneral Rubín nº 3 36001 PONTEVEDRA Teléfono 886151513 Fax 886151518
anagrama CEIP Campolongo
anagrama Xunta de Galicia Consellería Educación
SECRETARÍA
IMPRESOS OFICIAIS
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
IMPRESOS OFICIAIS
AXUDAS LIBROS DE TEXTO

Horario de atención o público:
Dirección, Xefatura de Estudos, Secretario e Orientadora: 9:00-9:50 horas
Administración: 09:00 a 14:00

IMPRESOS:
Autorización para que os alumnos de 3º e 4º usen os Camiños Escolares
Autorización para que os alumnos de 5º e 6º marchen sós
Autorización recollida dos alumnos por persoas distintas aos representates legais
Autorización saídas escolares
Autorización utilización nomes e imaxes
Ficha de actualización dos datos dos alumnos
Solicitude de entrevista co departamento de orientación
Solicitude de entrevista co titor
Xustificación de faltas de asistencia
Recollida dos alumnos dentro do horario escolar
Ficha de datos dos alumnos da área de Educación Física
Impreso para renunciar a praza no colexio
Impreso para escoller Relixión ou Atención Educativa