INICIO
SECRETARÍA
EQUIPO HUMANO
EDL
BIBLIOTECA
ESCOLA UNESCO
INSTALACIÓNS
VÍDEOS
ÁLBUM FOTOS
ENLACES
ANPA
TABOLEIRO
CIRCULARES
XOGOS
TRABALLOS
ceip_campolongo001007.gif
C.E.P. CAMPOLONGO
Rúa Xeneral Rubín nº 3 36001 PONTEVEDRA Teléfono 886151513 Fax 886151518
anagrama CEIP Campolongo
anagrama Xunta de Galicia Consellería Educación
Secretaría
Documentación oficial
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
IMPRESOS OFICIAIS
AXUDAS LIBROS DE TEXTO

Horario de atención o público:
Dirección, Xefatura de Estudos, Secretario e Orientadora: 9:00-9:50 horas
Administración: 09:00 a 14:00

PROGRAMAS E PROXECTOS DO CENTRO:
Protocolo de Absentismo Escolar
Programación Xeral Anual
Proxecto de Fomento do uso da Lingua Galega
Proxecto Lingüístico
Guía de Intervención para a Mellora Elaborada a Partir da Análise dos Resultados da Avaliación de Diagnóstico 2016/2017
 
Proxecto Educativo do Centro
Anexos o Proxecto Educativo:
Concreción do Currículo
Plan de acción titorial
Plans específicos para o alumno que permanece un curso mais no mesmo ciclo
Plan xeral de atención a diversidade
Plan de convivencia
Proxecto Lector
Plan de integración das tecnoloxías da información e comunicación
Calendario Escolar curso 2018/2019
Libros de texto e material curricular curso 2018/2019
Procedemento para a admisión de alumnado curso 2018-2019
HISTORIA DO C.E.P. CAMPOLONGO
Área de influencia
Resultados Avaliación dos alumnos de 3º no curso 2014 - 2015
Resultados Avaliación Diagnóstico 2013 - 2014
Eleccións Consello Escolar 2016/2017