EN GALEGO...

XÉNERO e NÚMERO
A
VOCABULARIO
VERBOS
+EXERCICIOS
NOME
A
LECTURAS
A
ORACIÓN
A