ABAIXO

Horario de atención da titora aos pais: Martes de 16:00 a 17:00 da tarde

 

  Infantil

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

Relixión

 Área de Comunicación e Representación

 Apoio

 Área de comunicación e representación

 Área de Comucicación e Representación

2ª hora

Área de Comunicación  e Representación

Área de Identidade e Autonomía persoal

Área de Comunicación e Representación

Área de Identidade e Autonomía persoal 

 Área de Comunicación e represnetación

3ª hora

Área de Identidade e autonomía persoal

Área Medio físico e social

Área de Identidade e Autonomía persoal

Área de Identidade e Autonomía persoal

Área de Identidade e Autonomía persoal

4ª hora

Área de Medio Físico e Social

Área de Identidade e Autonomía persoal

Área de Medio Físico e Social

Área do Medio físico e social

Música

5ª hora

Educación física

Inglés

Área de Medio Físico e Social

Educación física

Video

  

 

Libros de texto

 

TÍTULO DO LIBRO

EDITORIAL

Libro de lecturaO País das Letras,  1”(En castelán).

  Edelvives.

Fichas: “Papapapú”:  1º, 2º e 3º Trimestres (En Galego).

 Xerais.

 

OUTRO MATERIAL   PARA  5º  CURSO DE  EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS)  (2007/08):

-         Unha caixa de ceras gordas

-         Unha caixa de ceras duras

-         Unha caixa de rotuladores de punta gorda

-         Tres barras de pegamento.

-         Un bote de pintura de dedos

-         Unha carpeta tamaño folio

-         Unhas tesoiras de punta redonda.

-         Un bloc de cartulinas de cores

-     Un coxín

-     Catro fotos recentes

 

PARA O ASEO:

-         Un neceser ou bolsiña co seu nome

-         Un cepillo de dentes

-         Un vaso de plástico

-         Pasta de dentes

-         Tres paquetes de pañuelos

-     Un mandilón de calquera cor

 

 

Todo este material deberá vir nunha bolsa de plástico atada e co seu nome.

 

NOTA: - A roupa deberá ser cómoda, os pantalóns con gomas (sen botóns, cinturóns ou tirantes).

           - O calzado deberá ser con velcro.

           - E toda a roupa e os complementos como viseras….deberán estar marcados co seu nome.

ARRIBA