o colexio   actividades
 
servizos
información
 
enlaces   taboleiro
   actividades
 
 
saídas escolares
 

As saídas escolares  constitúen un importante recurso  didáctico para achegar a escola ó entorno natural, social e cultural que nos rodea.

Todas elas están deseñadas dentro da Programación Xeral Anual do colexio, aprobada polo Claustro e o Cosello Escolar e pretenden que, ó longo dos distintos cursos, proporcionen ó alumnado un variado e extenso programa de experiencias.

Para participar nas saídas escolares , as familias de cubrir a principio de cada curso unha autorización escrita.

Desde o colexio informamos a tódolos pais e nais por escrito sobre as saídas que cada curso vai realizar incluíndo horarios, e se é o caso, atuendo ou cousas necesarias para paricipar na mesma.

 

2º trimestre

Data Curso/s   Lugar Hora de saída Hora de regreso estimada
           
           
13/02/2007 6º A   Museo de Belas Artes (A Coruña) 11:00 13:30
14/02/2007 5º / 6º   La Voz de Galicia 10:30 13:00
14/02/2007   Concerto Teatro  Rosalía de Castro 10:50 13:00
15/02/2007 6º B   Museo de Belas Artes (A Coruña) 10:00 13:30
01/03/2007   Aquarium Finisterrae (A Coruña) 09:30 12:00
01/03/2006 Inf. 5 anos A   Parque de Bombeiros (A Coruña) 09:30 12:00
02/03/2007 Inf. 5 anos B   Parque de Bombeiros (A Coruña) 09:30 12:00
07/03/2007   Museo de Belas Artes (A Coruña) 09:30 11:30
07/03/2007   Museo de Belas Artes (A Coruña) 11:00 13:15
08/03/2007   Casa das Ciencias (A Coruña) 09:30 12:30
19/03/2007 Inf. 4 anos   Teatro (IES Cruceiro Baleares) 10:00 11:45
22/03/2007 1º-2º-3º-5º-6º   Concerto - Pazo da Ópera (A Coruña) 10:50 13:00
27/03/2007   Fundación Luís Seoane ( A Coruña) 11:30 13:45
           

3º trimestre

Data Curso/s   Lugar Hora de saída Hora de regreso estimada
           
20/04/2007 6ºA   EMALCSA  (A Telva) 09:30 12:00
26/04/2007   Museo de Belas Artes (A Coruña) 09:30 11:30
11/05/2007 6ºB   EMALCSA  (A Telva) 09:30 12:00
04/06/2007 Ed. Infantil   Parque Marcelle Natureza 09:00 17:30
06/06/2007 1º - 2º   Parque Marcelle Natureza 09:00 19:00
19/06/2007   Aquarium Finisterrae (A Coruña) 09:30 12:15
© 2007 CEIP Sofía Casanova . Vilaboa . Culleredo