o colexio   actividades
 
servizos
información
 
enlaces   taboleiro
   actividades
 
 
mariola cadrado

volver

 

 

 

 

 

Nivel: perfeccionamento

Xogadores:  5

 
Modo de Xogar:

Divídese o cadrado en catro triángulos. Numéranse os triángulos do un ao catro. Bótase a tella ó interior do triángulo 1, empúrrase co pé ata o 2,3, e 4, e faise saír do cadrado. A continuación guíndase sucesivamente ao 2,3 e 4, e empurrase ás seguintes casillas ata chegar o 1, e facelo saír do cadrado

 

© 2006 CEIP Sofía Casanova . Vilaboa . Culleredo