o colexio   actividades
 
servizos
información
 
enlaces   taboleiro
   actividades
 
 
tres en raia

volver

 

 

 

 

 

Nivel: Iniciación

Xogadores:  8

Modo de Xogar:

Dous equipos de 4 xogadores cada un. En cada equipo haberá un/ha capitán/a que colocará os/as seus/ súas compañeiros/as (fichas) de xeito que consigan facer unha liña en calquera sentido (horizontal, vertical, diagonal).

© 2006 CEIP Sofía Casanova . Vilaboa . Culleredo