O Día das Letra Galegas celébrase un 17 de maio dende o ano 1963, ano no que se homenaxeou a Rosalía de Castro. Este día contribúe a realzar e difundi-la vida literario-cultural galega.
    Hoxe en día asistimos a unha intensa actividade editorial. Ás nosas bibliotecas chegan poemarios, contos e historias escritas na nosa lingua...na nosa fala... "O falar das fadas"
           "Fálame nesa fala melosiña                              "Xa de neno, esa fala melosiña,                                 
            que celestiais harmonías ten;                            o meu feitizo, a miña groria foi;
            fálame no lenguaxe da terriña                           fálame no lenguaxe da terriña
            se é que me queres ben".                                 se é que me tés amor"                     Lamas Carvajal

   Pasaron xa algúns  anos dende que no colexio,  acordamos realiza-las caricaturas de tódolos autores e autoras ós/ás que se lle adicou o Día das  Letras Galegas. A técnica empregada é o pirogravado sobre plato de madeira.