ACTIVIDADES  ROSALÍA DE CASTRO

     Aquí abaixo aparecen algunhas actividades sobre a obra de Rosalía de Castro. Comproba o teu coñecemento da súa obra, facéndoas.

     1.- A vida e a obra.
     2.- Adiós ríos, adiós fontes.
     3.- A gaita.
     4.- Puzle da gaita.
     5.- Cando era tempo de inverno.
     6.- Puzle: cando era tempo de inverno.
     7.- Iste vaise.                                                                                      Máis actividades en PDF
     8.- Puzle: iste vaise.
     9.- ¡Pra a Habana!
  10.- Sopa de letras: ¡Pra a Habana!
  11.- Puzle de Rosalía de Castro.
  12.- Completa versos de Negra sombra.
  13.- Ordena as estrofas de Negra sombra.
  14.- Títulos de poesías.