A escola de Samieira ten unha historia longa, pois xa as avoas de 90 anos estudiaron nela.

É unha pequena construcción de pedra de dúas plantas de 40 m2 aprox. dotadas cada unha con dous aseos e un pequeno cuarto trasteiro para gardar o material.

A planta superior é a que se emprega para as actividades docentes e ten dúas zonas ben diferenciadas, a zona de traballo onde están as mesas e a zona de xogos, na alfombra.

A aula inferior, do mesmo tamaño ca superior, emprégase como espazo para psicomotricidade.

 

 

 

ver fotos

saír