IES A Pinguela - Departamentos - Docencia  
Administración e xestión
 
  DOCENCIA CURSO 2017-2018
 
EDUCACIóN SECUNDARIA OBRIGATORIA
4º ESO
Iniciación á actividade emprendedora e empresarial -> José Enrique Sampil Sánchez
Presentación Materia/Módulo
CICLOS FORMATIVOS
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 1
Inglés -> Vanesa Méndez López
Presentación Materia/Módulo
Operación administrativas de compravenda -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Técnica contable -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Tratamento informático da información -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 2
Comunicacion empresarial e atencion á clientela -> Amable Rego Macía
Presentación Materia/Módulo
Empresa e Administracion -> Ana Belén Leirado Martínez
Presentación Materia/Módulo
Empresa na aula -> Alberto Redondo Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
Operacions administrativas de recursos humanos -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
Tratamento da documentacion contable -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 1
Comunicacion e atencion á clientela -> Ana Belén Leirado Martínez
Presentación Materia/Módulo
Inglés -> Francisco José Pérez Saavedra
Presentación Materia/Módulo
Ofimatica e proceso da informacion -> Xusta Álvarez Iglesias
Presentación Materia/Módulo
Proceso integral da actividade comercial -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Xestion da documentacion xuridica e empresarial -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Adoración Blanco Ruiz
Presentación Materia/Módulo
Simulación empresarial -> Alberto Redondo Lorenzo
Presentación Materia/Módulo
Xestión de recursos humanos -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Xestión financieira -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Xestión loxística e comercial -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 1
Comunicación e atención á clientela -> Ana Belén Leirado Martínez
Presentación Materia/Módulo
Ofimática e proceso da información -> Xusta Álvarez Iglesias
Presentación Materia/Módulo
Proceso integral da actividade comercial -> Amalia Rivas Tomé
Presentación Materia/Módulo
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Amalia Rivas Tomé
Presentación Materia/Módulo
Xestión da documentación xurídica e empresarial -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
Xestión de recursos humanos -> Amalia Rivas Tomé
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 3
Simulación empresarial -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
Xestión financeira -> Amalia Rivas Tomé
Presentación Materia/Módulo
Xestión loxística e comercial -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
FORMACIóN PROFESIONAL BáSICA
1º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Arquivamento e comunicación -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
Técnicas administrativas básicas -> Pedro Cobo Domínguez
Presentación Materia/Módulo
Titoria -> Mª del Pilar Castaño Aira
Tratamento informático de datos -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
2º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Aplicacións básicas de ofimática -> Pedro Cobo Domínguez
Presentación Materia/Módulo
Atención á clientela -> Amable Rego Macía
Presentación Materia/Módulo
Preparación de pedidos e venda de produtos -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
Titoría -> Pedro Cobo Domínguez
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela