IES A Pinguela - Departamentos - Docencia  
Administración e xestión
 
  DOCENCIA CURSO 2018-2019
 
EDUCACIóN SECUNDARIA OBRIGATORIA
4º ESO
Iniciación á actividade emprendedora e empresarial -> José Enrique Sampil Sánchez
CICLOS FORMATIVOS
CM DE ESTéTICA E BELEZA - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
CM DE PEITEADO E COSMéTICA CAPILAR - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 1
Inglés -> Vanesa Méndez López
Operación administrativas de compravenda -> Teresa Méndez Blanco
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría -> Cristina Rodríguez Varela
Técnica contable -> Mª Luisa Iglesias González
Tratamento informático da información -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 2
Comunicacion empresarial e atencion á clientela -> Amable Rego Macía
Empresa e Administracion -> Mª del Pilar Castaño Aira
Empresa na aula -> Teresa Méndez Blanco
Operacions administrativas de recursos humanos -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
Tratamento da documentacion contable -> Mª Luisa Iglesias González
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 1
Comunicacion e atencion á clientela -> Marta Iglesias González
Ofimatica e proceso da informacion -> Marta Iglesias González
Proceso integral da actividade comercial -> Luis Ángel Corral Flores
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> María Fernández Parada
Xestion da documentacion xuridica e empresarial -> Cristina Rodríguez Varela
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Adoración Blanco Ruiz
Simulación empresarial -> Luis Ángel Corral Flores
Xestión de recursos humanos -> Luis Ángel Corral Flores
Xestión financieira -> Mª Luisa Iglesias González
Xestión loxística e comercial -> Teresa Méndez Blanco
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 1
Comunicación e atención á clientela -> Cristina Rodríguez Varela
Ofimática e proceso da información -> Alicia Pontón Rodríguez
Proceso integral da actividade comercial -> Mª Xosé Vega Buján
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> Mª Xosé Vega Buján
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Mª Xosé Vega Buján
Xestión da documentación xurídica e empresarial -> Mª Xosé Vega Buján
Xestión de recursos humanos -> María Fernández Parada
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 3
Simulación empresarial -> Mª del Pilar Castaño Aira
Xestión financeira -> Cristina Rodríguez Varela
Xestión loxística e comercial -> Alicia Pontón Rodríguez
FORMACIóN PROFESIONAL BáSICA
1º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Arquivamento e comunicación -> Mª del Pilar Castaño Aira
Técnicas administrativas básicas -> María Elena Díaz López
Titoria -> Mª del Pilar Castaño Aira
Tratamento informático de datos -> Alicia Pontón Rodríguez
2º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Aplicacións básicas de ofimática -> María Elena Díaz López
Atención á clientela -> Amable Rego Macía
Preparación de pedidos e venda de produtos -> Marta Iglesias González
Titoría -> María Elena Díaz López
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela