IES A Pinguela - Departamentos - Docencia  
Administración e xestión
 
  DOCENCIA CURSO 2018-2019
 
EDUCACIóN SECUNDARIA OBRIGATORIA
4º ESO
Economía -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
Iniciación á actividade emprendedora e empresarial -> José Enrique Sampil Sánchez
Presentación Materia/Módulo
CICLOS FORMATIVOS
CM DE ESTéTICA E BELEZA - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
CM DE PEITEADO E COSMéTICA CAPILAR - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
CM DE SISTEMAS MICROINFORMáTICOS E REDES - 2
Empresa e iniciativa emprendedora -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 1
Inglés -> Vanesa Méndez López
Presentación Materia/Módulo
Operación administrativas de compravenda -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
Operacións auxiliares de xestión de tesouraría -> Cristina Rodríguez Varela
Presentación Materia/Módulo
Técnica contable -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Tratamento informático da información -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
CM DE XESTIóN ADMINISTRATIVA - 2
Comunicacion empresarial e atencion á clientela -> Amable Rego Macía
Presentación Materia/Módulo
Empresa e Administracion -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
Empresa na aula -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
Operacions administrativas de recursos humanos -> María Corona Rodríguez Pérez
Presentación Materia/Módulo
Tratamento da documentacion contable -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 1
Comunicacion e atencion á clientela -> Marta Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Ofimatica e proceso da informacion -> Marta Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Proceso integral da actividade comercial -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
Xestion da documentacion xuridica e empresarial -> Cristina Rodríguez Varela
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Adoración Blanco Ruiz
Presentación Materia/Módulo
Simulación empresarial -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Xestión de recursos humanos -> Luis Ángel Corral Flores
Presentación Materia/Módulo
Xestión financieira -> Mª Luisa Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Xestión loxística e comercial -> Teresa Méndez Blanco
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 1
Comunicación e atención á clientela -> Cristina Rodríguez Varela
Presentación Materia/Módulo
Ofimática e proceso da información -> Alicia Pontón Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
Proceso integral da actividade comercial -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
Recursos humanos e responsabilidade social corporativa -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 2
Contabilidade e fiscalidade -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
Xestión da documentación xurídica e empresarial -> Mª Xosé Vega Buján
Presentación Materia/Módulo
Xestión de recursos humanos -> María Fernández Parada
Presentación Materia/Módulo
CS DE ADMINISTRACIóN E FINANZAS (NOCTURNO) - 3
Simulación empresarial -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
Xestión financeira -> Cristina Rodríguez Varela
Presentación Materia/Módulo
Xestión loxística e comercial -> Alicia Pontón Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
FORMACIóN PROFESIONAL BáSICA
1º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Arquivamento e comunicación -> Mª del Pilar Castaño Aira
Presentación Materia/Módulo
Técnicas administrativas básicas -> Cristina Jorge Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
Titoria -> Mª del Pilar Castaño Aira
Tratamento informático de datos -> Alicia Pontón Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
2º CB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS
Aplicacións básicas de ofimática -> Cristina Jorge Rodríguez
Presentación Materia/Módulo
Atención á clientela -> Amable Rego Macía
Preparación de pedidos e venda de produtos -> Marta Iglesias González
Presentación Materia/Módulo
Titoría -> Cristina Jorge Rodríguez
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela