Obradoiro de Tecnoloxía: GALERÍA DE FERRAMENTAS

 
punzon
Nome galego: Punzón
Nome noutros idiomas: castelan

Punzón

inglés Bradawl
catalán Punzón vasco Puntzoi
Clasificación: Ferramenta de peforación
Aplicacións:
É a ferramenta máis sinxela para facer buratos. Emprégase sobre todo para facer un primeiro burato no que a continuación se lle introducirá un tirafondo ou broca. Para abrir o burato débese facer xirar a ferramenta en ambos sentidos conforme penetre na madeira.
 
Elementos de protección a empregar:        
Descargar imaxe: enlace para descargar as imaxes