Animacións
Principal Presentacións Animacións Videos Outros recursos Actividades alumnado

 

 

ANIMACIÓNS TEMA 1 A NOSA ORIXE

    1.1 A orixe do Universo

bullet Historia da carreira espacial
bullet Gran telescopio de Canarias
bullet Breve historia da evolución do telescopio
bullet Exploración dun cometa: misión Rosetta
bullet O telescopio espacial Hubble
bullet A Estación espacial internacional
bullet Deep Space Network:la NASA en Madrid
bulletJulio Verne: o vehículo europeo de transporte espacial
bullet Big bang
bullet Marte
bullet En busca da auga en Marte
bullet Evolución do Universo
bullet Cosmoloxía
bullet Da vía Lactea ó nanómetro
bulletViaxe coa NASA
bullet Sistema solar
bullet Sistema solar 2
bullet Sistema solar 3
bullet A Lúa
bullet Fases da Lúa e eclipses
bullet Eclipses de Lúa
bullet Moon phase
bullet Eclipse de sol 2005
bullet Eclipse de sol 2005 2
bullet O mirador do ceo
bullet A primeira misión europea a Marte
bullet A misión "new horizons"
bullet A hora de Venus
bullet Cassini-Huygens: cita con Saturno
bullet Os transbordadores espaciais
bullet A exploración dos cometas

     1.2 A evolución dos seres vivos

bullet Os sapiens máis antigos de Europa
bullet Os cranios de Homo sapiens máis antigos
bullet O eslabón entre peixes e anfibios
bullet Restos de Iguanadon
bullet Toumaï: un paso máis na evolución

 

ANIMACIÓNS TEMA  2 A REVOLUCIÓN XENÉTICA

bullet Test xenético
bullet ADN recombinante
bullet Transxénicos
bullet Que é un transxénicos
bullet Organismos transxénicos
bullet Animais transxénicos
bullet Alimentos transxénicos
bullet Monos transxénicos
bullet Beneficios dos transxénicos
bullet Riscos dos transxénicos
bullet Etiquetas dos alimentos transxénicos
bullet A clonación
bullet A clonación (gráficos El Mundo)    
bullet Técnica de clonación
bullet Clonación terapéutica
bullet Clonación terapéutica 2
bullet Clonación humana
bullet Clonación humana 2
bullet Clonación humana 3
bullet O método da clonación
bullet As células nais embrionaria
bullet Do óvulo ao blastocisto
bullet Células nai
bullet Células nai 2
bullet Células nai 3
bullet Obtención de células nai
bullet Células nai cordón umbilical
bullet Fontes de células nai
bullet Células nai e infartos

 

ANIMACIÓNS 3 TEMA ENERXÍA

    Enerxía

bullet Enerxías
bullet Enerxía eléctrica en España
bullet Enerxías renovables

    Enerxía do petróleo

bulletUn recurso natural non renovable

    Enerxía do carbón e do gas natural

bulletCarbón. Centrais térmicas
bullet Gas natural

    Enerxía nuclear de fisión

bullet Enerxía nuclear
bulletCentrais nucleares
bullet Chernobyl
bullet Funcionamento dunha central nuclear
bullet Enriquecemento do uranio
bullet Desmantelamento da central nuclear de Zorita
bullet O accidente de Chernobil
bullet O mapa nuclear español

    Enerxía solar

bullet Enerxía solar
bullet Enerxía solar nas vivendas
bullet Placas solares móbiles
bullet Láminas nanosolares
bullet Enerxía nanosolar
bullet Paneis fotovoltaicos

    Enerxía eólica

bullet Enerxía eólica
bullet Aeroxeneradores
bullet Enerxía minieólica

    Enerxía hidráulica

bullet Enerxía hidráulica
bullet Enerxía minihidráulica

    Enerxía maremotriz

bullet Enerxía do mar

    Enerxía da biomasa

bullet Concepto de biomasa
bullet Enerxía da biomasa
bullet Biodiesel

    Enerxía xeotérmica

bullet Xacementos xeotermais
bullet Enerxía xeotermal

    Enerxía de fusión

bulletProxecto ITER

    Aforro de enerxía

bullet Lampadas
bullet Aforro de combustible
bullet Casas bioclimáticas
bullet Viviendas xeosolares

ANIMACIÓNS TEMA 4 CAMBIO CLIMÁTICO

bullet Efecto invernadoiro 1
bullet Efecto invernadoiro 2
bullet Efecto invernadoiro 3
bullet Efecto invernadoiro 4
bullet Efecto invernadoiro 5
bullet Efectos do cambio climático
bullet Efectos do cambio climático 2
bullet Producción de dióxido de carbono no fogar
bullet O quentamento da Terra
bullet O desxeo de Groenlandia
bullet Antártida:cronoloxía do desxeo
bullet Enterramento de dióxido de carbono
bullet Desxeo do permafrost
bullet A cheminea ecolóxica
bullet O satélite Envisat