CCMC.htm

 

 

horizontal rule

 

Centro:

I.E.S. Otero Pedrayo. Ourense

Departamento:

Bioloxía e Xeoloxía   

 

Profesoras:

 

Materia:

 

Mª del Carmen Cid Manzano e Emilia Nogueiras Hermida

 

CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO

horizontal rule

 

 

programa

 presentacións

animacións  

horizontal rule

actividades alumnado

outros recursos

vídeos

horizontal rule