Presentacións
Principal Presentacións Animacións Videos Outros recursos Actividades alumnado

 

PRESENTACIÓN DOS TEMAS 

As imaxes e animacións das presentacións desta páxina son, nuns casos, das autoras da WEB e outras foron obtidas de diferentes páxinas Web da Rede.  Expóñense indicando a fonte e unicamente con fines educativos. En calquera caso, se os autores consideran abusiva a súa utilización e desexan a súa supresión non teñen máis que comunicalo no correo mccidmanzano@edu.xunta.es

Nota: Para visualizar con maior rapidez as presentacións colocar o cursor sobre a presentación que se quere abrir e pulsar o botón dereito do rato, no menú despregado escoller: Gardar destino como...

 

1.- A NOSA ORIXE

            1.1 A ORIXE DO UNIVERSO

            1.2 A ORIXE DA VIDA

            1.3 EVOLUCIÓN DOS SERES VIVOS

 

2.- A REVOLUCIÓN XENÉTICA

            2.1 A BIOTECNOLOXÍA

            2.2 ENXEÑERÍA XENÉTICA

            2.3 OS TRANSXÉNICOS

            2.4 CLONACIÓN

            2.5 CÉLULAS NAI

 

3.- AS FONTES DE ENERXÍA

           3.1 OS RECURSOS NATURAIS

           3.2 OS RECURSOS ENERXÉTICOS

           3.3RECURSOS ENÉRXETICOS NON RENOVABLES

           3.4RECURSOS ENERXÉTICOS RENOVABLES

           3.5 RECURSOS ENERXÉTICOS POTENCIALMENTE RENOVABLES

           3.6AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

                 

4.- O CAMBIO CLIMÁTICO

             4.1 CAMBIO CLIMÁTICO/CAMBIO GLOBAL

            4.2 LOITA CONTRA O QUECEMENTO GLOBAL

 

5.- A SAÚDE: VIVIR MAÍS E MELLOR