Principal de tecnoloxía | Profesores | Aula taller | Proxectos | Programacións | Recursos | Enlaces |

Dirección web Comentario sobre o sitio
Xunta de Galicia Páxina oficial da Xunta de Galicia.
Consellería de Educación de Galicia Páxina da Consellería de Educación de Galicia.
Tecnoloxía fácil Páxina feita por profesores galegos, moi boa, con contidos tecnolóxicos e informáticos para a educación.
Tecno12-18 Páxina de tecnoloxía, boa pero de pago
REEA Revista de Electricidade, Electrónica e Automática
R Páxina principal de R
Instituto Nacional de Meteoroloxía Páxina do Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Cultura Páxina do Ministerio de Cultura
APETEGA   Páxina da asociación de profesores de tecnoloxía de Galicia