Principal de tecnoloxía | Profesores | Aula taller | Proxectos | Programacións | Recursos | Enlaces |

Cando, nos próximos cursos, empecemos a darlle uso á Aula taller de tecnoloxía, os proxectos rematados poderán ser expostos na nosa páxina. Poderemos gravar vídeos co funcionamento do proxecto e incluso cos comentarios dos alumnos/as que o fixeron.